Academiae Implantologica is een unieke opleiding waarbij je zelfstandig 3 patiënten implanteert, met behulp van jouw eigen assistent. Dit alles onder begeleiding van implantoloog Thibaut de Jong.

Tijdens deze opleiding leer je wat implantologie is, waar en hoe deze toegepast wordt en wat de recente technologische ontwikkelingen op dit gebied zijn.
Samen met de patiënt ben je op grond van zijn/haar zorgvraag uiteindelijk in staat een verantwoorde keuze te maken uit de verschillende behandelopties.
Vaardigheid, communicatie, protocollering en een kwalitatief zo hoog mogelijk resultaat staan hierbij centraal.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor tandartsen (algemeen practicus). Er is buiten de opleiding tandheelkunde geen specifieke vooropleiding vereist.

Leerdoelen
Aan het eind van deze opleiding is de cursist in staat om:

 • De patiënt voor te lichten en het behandelplan te bespreken.
 • Indicatie en contra-indicatie gebieden te herkennen (medische anamnese, röntgenonderzoek, sociale anamnese).
 • Op de hoogte te zijn van de hedendaagse technieken, receptuur, apparaten, materialen en instrumentarium.
 • Vaardigheden onder begeleiding op eigen patiënten zelf te implanteren bij een edentate kaak en bij een solo implantaat regio element 36 of 46.
 • Administratie op te volgen (protocollen schrijven, begrotingen op te stellen, aanvragen te versturen richting de zorgverzekeraar, verslaglegging, terugkoppeling schrijven, folders maken, website up-daten…).
 • De geleerde theorie praktisch toe te passen in eigen praktijk, kennis vernomen van eventuele complicaties en hoe dan te handelen.
 • De afgestemde nazorg en recall per patiënt toe te passen.
 • Suprastructuur: (digitale) afdrukken nemen en het werkstuk te plaatsen.

Toetsing
Je krijgt tijdens de opleiding toegang tot jouw persoonlijke digitale leeromgeving. Vanuit deze leeromgeving kun je de modules voorbereiden, vragen stellen aan de docenten en wordt je gehele leergang gemonitord.
De opleiding zal worden afgerond met een examen.

Assistent en patiënt
Je dient tijdens deze opleiding zelf zorg te dragen voor een patiënt. Patiënten en assistenten worden geacht bij bepaalde lesdagen aanwezig te zijn. Houd er wel rekening mee om dit ver voor aanvang te regelen.
Je wordt tijdens deze opleiding geassisteerd door jouw eigen assistent bij:

 • Een intakegesprek  met patiënt met een edentate kaak
 • Een intakegesprek met patiënt met een solo tandvervanging
 • Zelfstandig implanteren in een edentate onderkaak
 • Zelfstandig implanteren in een dentate onderkaak
 • Zelfstandige behandeling bij eigen patiënt naar keuze

De kosten van de opleiding zijn exclusief de behandelkosten en materiaalkosten van het implanteren. Deze zullen worden doorberekend aan de patiënt. De aanvraag bij de verzekering, de kostenoverzichten en het declareren wordt gedaan door T.X. de Jong Tandzorg.

Accreditatie
Heb je de opleiding met succes afgerond, dan ontvang je 75 KRT-punten.